top of page

טופס רישום - הגרלת חדרי כושר

ההגרלה תיסגר ביום חמישי ה22/02 בשעה 12:00!

כמה פעמים הבטחתם לעצמכם ש"מחר אני חוזר להתאמן?״.

כמה פעמים עמדתם מול המראה ואמרתם ״עד לפאנג׳ויה יהיו פה קוביות?״

מדור ספורט מגיע לעשות סוף ל ת י ר ו צ י ם !

 

הגרלת סבסוד חדרי הכושר יוצאת לדרך!

>> זכיתם? נהדר! הגיעו למשרדי האגודה לקבלת טופס סבסוד.

 

חדרי הכושר ומחירים (המחירים מוצגים לאחר סבסוד 500 ש״ח)

- מרכז הספורט והנופש בן גוריון ב"ש 

מנוי שנתי לבריכה + חדר כושר 1,000 ₪

- ספורטיב פלח 5/רמות/כלניות/נחל בקע

מנוי רגיל:

מנוי בוקר - 1,300 ₪ מנוי יום מלא - 1,600 ₪

מנוי חוגי סטודיו:

מנוי בוקר - 1,300 ₪ מנוי יום מלא - 1,780 ₪

מנוי משולב (חד"כ + חוגי סטודיו):

מנוי בוקר - 1,780 ₪ מנוי יום מלא - 2,200 ₪

 - ספייס גרנד ב"ש

מנוי שנתי הכולל את כל פעילויות המועדון  1,288 ₪

 - ספייס fix קניון הנגב ב"ש

מנוי שנתי הכולל את כל פעילויות המועדון  688 ₪

 - אייקון פיטנס ב"ש 

מנוי שנתי לחדר כושר  1,288 ₪

 - הקאנטרי ב"ש

מנוי שנתי לחדר כושר  1,900 ₪

 - קאנטרי דימונה

מנוי שנתי לחדר כושר  1,780 ₪

 - קאנטרי אופקים

מנוי שנתי לחדר כושר  1,060 ₪

 - פרופיט באר שבע

מנוי שנתי לחדר כושר  1,048 ₪

האותיות הקטנות:

 * עבור חברי אגודה בלבד!

 * אי החזרת הטופס עד לתאריך הנקוב על גבי טופס הסבסוד תגרור גריעת השם ממאגר הזוכים ולא תינתן אפשרות נוספת לרישום.

 * יש להשתמש בטופס הסבסוד עד 5 ימים מרגע קבלת הטופס.

 * במידה ויישארו סבסודים נוספים - תינתן הזכאות לטופס סבסוד לפי כל הקודם זוכה.

*  אין האגודה אחראית לכל נושא המנוי/ חדר הכושר למעט התחייבות לסבסוד.

 

שלכם.ן ובשבילכם.ן, האגודה 😎

טופס רישום - הגרלת חדרי כושר

תזכורת!

ההשתתפות בהגרלה הינה למשלמי סל רווחה בלבד.

 
bottom of page