Weights at Gym

מדור ספורט

מדור הספורט שואף למצוינות ספורטיבית וקידום שמה של המכללה ובהתאם ליצירת מגוון הפעילויות הספורטיביות במחלקה יהיה רחב ככל האפשר.

כל זאת נעשה תוך כדי שמירה על רמה מקצועית גבוהה ביותר בקרב ספורטאים המייצגים את המכללה בתחרויות ובעקבות כך, יתבצעו בחינות וסינונים לנבחרות.

אגודת הסטודנטים מזמינה אתכם להצטרף אלינו לקחת חלק בנבחרות הספורט שלנו ולשחרר קצת את השרירים לאורך השנה, בין שיעור לשיעור ובתקופת המבחנים, ומציעה לכם מגוון פעילויות ספורטיביות לפרוק אנרגיות שירימו לכם את המצב רוח!