top of page

טופס הגרלה - סבסוד חדר כושר

רישום להגרלת סבסוד לחדרי כושר

חברי אגודה יקרים.ות,  אנחנו מזמינים אתכם להירשם להגרלת סבסוד חדרי כושר תשפ״ב

🏋🏻הרישום להגרלה יהיה זמין עד 30.11 בשעה 12:00 לחברי אגודה בלבד.
🏋🏻לא ניתן לזכות בהגרלה במידה ומומש סבסוד בחצי שנה האחרונה.
🏋🏻שמות הזוכים יתפרסמו במכלול הסטודנט והזוכים מתבקשים להגיע למשרד האגודה לקבלת טפסים או לפנות למייל האגודה
Aguda@sce.ac.il
🏋🏻מימוש סבסוד החדר כושר יוכל להתבצע עד שבועיים לאחר פרסום הזוכים.

הגרלת סבסוד חדר כושר

bottom of page